Brewer & Blennow

Brewer & Blennow är en konstnärlig duo baserad i Malmö, som har samarbetat sedan år 2018. Duon består av dansaren Elise Brewer och koreografen Sanna Blennow

Under det pågående projektet VARA VARD samarbetar Brewer & Blennow med konstnären Karin Granstrand och ljudkonstnären lendl

Brewer & Blennow arbetar experimentellt och tvärdisciplinärt med fokus på konstnärlig forskning, förmedling och inklusion

Brewer & Blennow intresserar sig för hur konstnärliga praktiker och forskning kan göras tillgänglig för en bredare målgrupp, genom ett aktivt görande och självreflekterande

Brewer & Blennows arbete utförs utifrån en värdegrund om att verka för en mer inkluderande och jämställd scenkonst. De verkar för att förbättra arbetsvillkoren för frilansande dansare och koreografer, bedriver konstnärlig verksamhet i form av forskning, produktion och pedagogiska aktiviteter