Elise Brewer (f. 1992)

BA i samtida dans från Dans och Cirkushögskolan i Stockholm

Hennes konstnärliga verksamhet består av att samarbeta med andra konstnärer, utveckla egna konstnärliga projekt samt att arbeta för att stärka det fria dansfältet genom att utveckla och stötta hållbara strukturer för dansen att verka inom. Allt hennes arbete med dans innefattar en hybrid av att göra, tänka, läsa, skriva och diskutera.

Just nu samarbetar Elise med den tyska konstnären Stella Geppert, koreografen Sanna Blennow och KROPPSKLUBBEN. Hon arbetar kontinuerligt tillsammans med den svenska koreografen Malin Elgán.