VARA VARD på folkbibliotek i Skåne


Vilka nya tankar får du när du promenerar genom ett bibliotek till rytmen av en dikt? Vad händer om du läser en bok vertikalt istället för horisontellt? Hur känns det när du sluter dina ögon och någon läser högt för dig?

VARA VARD - vertikal läsning och vardagsmagins fantasi är Brewer & Blennows projekt som tar avstamp i folksagor och samtida dans. Projektet syftar till att utveckla metoder för hur kroppar och litteratur kan interagera med varandra

Genom workshops på folkbibliotek får deltagarna ta del av Brewer & Blennows metoder i hur tekniker från den samtida dansen kan appliceras i mötet med text och litteratur. Här står undersökande och den egna upplevelsen i centrum

Workshopen riktar sig till vuxna som besöker bibliotek och som har ett intresse i ämnet eller bara är allmänt nyfikna


Längd: 2 H
Pris: På förfrågan
Vem:
förhandlingsbart


Med stöd från Region Skåne
och Malmö Stad