VARA VARD, fas 3
anonymt material


VARA VARD är ett projekt som tar avstamp i folksagor och samtida dans. Med fokus på magi, vila, gemenskap och den soniska kroppen har två faser genomförts under 2020.

Nu går projektet vidare in i fas 3, där både den pedagogiska och konstnärliga delen av projektet vidareutvecklas. I residens hos Milvus Artistic Research Center (MARC) och Dansstationen utvecklas de olika delarna och tillsammans med ljudkonstnären |end| utvecklas projektets konstnärliga aspekter.

Under vår studiobaserade research undersöker vi aktiviteterna att upprepa och att plocka upp (något). Vi undersöker även baksidan (av något), fortsätter att utforska mellan-rummet, och frågar oss vad ett anonymt konstnärligt material är.

Med stöd från
Konstnärsnämnden
och Milvus Artistic Research Center