VARA VARD, fas 1 ungdomslandetI en senkapitalistisk tid där individualism och egen profit tycks gå före solidaritet och det gemensamma, där kroppar pressas till utmattning, ser projektet ett behov av att skapa rum för gemensam aktivitet bortom produktivitetens ramar, likt samlandet kring en saga. Projektet vill ge plats för meningsskapande kroppar, som inte innebär produktiva och rationalistiska. 

I studiobaserad forskning tillsammans med konstnären Karin Granstrand undersöktes hur en fusion av samtida dans, folksagor och scenografi kan skapa meningsbärande kroppar, där gemensamt berättande och drömmande var i fokus. Genom fördjupning i folksagans innehåll, form och tradition, bröts dess komponenter ned och olika sätt att ljuda, tala och förkroppsliga dem arbetades fram.

(Detta resulterade i ett intresse för två olika handlingar; att upprepa och att plocka upp (något). Vidare uppstod ett intresse för baksidan (av något), utforskandet av mellan-rummet, samt frågan om vad ett anonymt konstnärligt material är.)

Med stöd från Konstnärsnämnden