Skapande Skola 
ÅK 4-6


VARA VARD - vertikal läsning & den magiska danskören

Vad är magi för dig och hur hoppar, snurrar och rör sig en magisk skulptur? Hur känns det när du sluter dina ögon och någon läser högt för dig? Vad händer om du läser en bok vertikalt istället för horisontellt?


Under denna workshop får eleverna lära sig nya läsningstekniker, skapa magiska fantasiskulpturer och experimentera med den dansande högläsningskören

Med utgångspunkt i folksagor och dans fokuserar vi tillsammans på tre teman; magi, fantasi och gemenskap. Genom användandet av en specifik saga blir eleverna introducerade till rörelseimprovisation via textens magiska landskap och karaktärer

Vi läser högt och målar upp en magisk värld omkring oss. Eleverna blir introducerade till olika metoder för läsning och läser högt för varandra; vertikalt, med upprepning, hoppandes och baklänges

Vi kombinerar rörelse och text och skapar en dansande högläsningskör, där eleverna får lära sig kompositionsstrategier; att lyssna och läsa av rummet, och att skriva med osynliga spår av rörelser och ord i luften

På detta vis närmar vi oss litteraturen genom rörelse och dans där barnens egna fantasi är i fokus. Vi vrider och vänder på orden och kroppen, tänker tillsammans över hur en Annanhet kan möjliggöras. Det blir en gemensam aktiv sagostund som både verkar läs-, litteratur, hälso-, konst- och rörelsefrämjande

Målet är att eleverna efter workshopen ska:
  • ha upplevt hur olika konstnärliga uttryck kan samspela genom text, ljud och rörelse
  • ha blivit introducerade till nya metoder för att närma sig text och litteratur, där läslust, fantasi och kreativitet är i fokus
  • få en förståelse för hur uttryck genom dans och röst kan vara identitetsskapande och bidra till en större gemenskap
  • få inblick i hur experimenterande aktiviteter kan ge nya upplevelser och perspektiv
  • få möjlighet att reflektera över livsfrågor såsom rationalitet, produktivitet, (o)nyttighet, vila, magi, könsroller/identitet, jämställdhet, gemenskapLängd 45-60 min
Pris: 5.000 kr
Vem: ÅK 4-6
(10% rabattvid köp av fler workshops på samma dag)
Kostnad för resa, logi och traktamente tillkommer
Utomhus och digitala lösningar är även möjliga