WorkshopsInom ramen för konstpedagogiska projekt och workshops engagerar Brewer & Blennow andra i sitt arbete. De intresserar sig för att utveckla nya format för danskonstens användnings- och verkningsområde, och därigenom nå en bredare publik.HÖSTEN 2021
VARA VARD,
vertikal läsning & den magiska danskören

Skapande Skola
ÅK 4-6


2020
VARA VARD
vardagsmagins fantasi och vertikal läsning

2020
Emptying and Filling seriesProjektVARA VARD,
vertikal läsning och vardagsmagins fantasi
fas 3 – anonymt material
med lendl
VÅREN 2021
VARA VARD,
vertikal läsning och vardagsmagins fantasi
fas 2 –  på folkbibliotek i Skåne
HÖSTEN 2020
VARA VARD,
vertikal läsning och vardagsmagins magi 
fas 1 studio research
med Karin Granstrand
VÅREN 2020